Alibeyköy projesinin havan projesi onayı alınmıştır.. Ruhsat için bekleniyor